Ağustos 2016 archive

Ağu 22

GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) GELİR TESPİTİ İŞLEMLERİ

Bilindiği üzere, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 6736 sayılı Kanunun Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları başlıklı 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında; “(7)5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine …

Okumaya devam edin »